Hetline LF

Interiérová univerzálna disperzná farba, vysoko paropriepustná, odolná voči oteru za sucha, vhodná na nátery omietok sanačných systémov

17,5032,84 s DPH

Na vnútorné nátery stien a stropov, vápenných a vápennocementových,sadrokartónu, sadrovápenných a sadrových omietok, sadrovláknitých a drevovláknitých dosiek, omietok s akrylátovým spojivom, sanačných omietok (spĺňa požiadavky smernice WTA CZ č. 2-2-91 odstavca 8.2 limitujúceho použitie krycích vrstiev na sanačných omietkach z hľadiska priepustnosti pre vodné pary, betónových panelov a monolitov, papierových tapiet na to určených, tapiet zo sklených vlákien a pod. Vhodný na aplikáciu na podklady s kombináciou napr. minerálnych omietok a sadrokartónu. Výrobok spĺňa požiadavky na nátery povrchov, ktoré môžu prichádzať do nepriameho a priameho náhodného styku s potravinami. Náter vytvára matný, vysoko paropriepustný povrch, ktorý je odolný voči štandardnej vlhkosti v miestnostiach a odolný voči oteru suchou látkou. Natretý povrch nesmie byť v stálom kontakte s vodou a nesmie byť vystavený kondenzujúcej vlhkosti. Zaschnutý náter odolá teplote okolo 70 °C. Farba je vhodná na vymaľovanie obývacích a komerčných priestorov, detských izieb, jedální, chodieb, kancelárií,  predajných priestorov a pod.

výdatnosť: 6-9m2/kg v jednej vrstve

Technický list:

Otvoriť