Juboglet – Hobby Kit

Reparačný tmel vyrobený na základe sadry. Používa sa na vyrovnanie väčších priehlbín (do 5 cm) a nerovností, na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár… Na menších plochách ho môžeme použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku.

4,2015,59 s DPH

OBI KIT je na báze sadry vyrobená rýchlo tuhnúca vnútorná vyrovnávacia hmota na steny, určená na vyrovnanie väčších nerovností a priehlbín, na vyplnenie inštalačných kanálov, rýh a škár, na menších plochách ho môžeme použiť aj ako klasickú hrubú alebo jemnú omietku. Výnimočne sa používa na vyrovnanie väčších stenových alebo stropných povrchov, pretože je to z dôvodu pomerne krátkej „doby spracovania“ pripravenej maltovej zmesi len ťažko realizovateľné. Vyrovnané povrchy môžeme natierať všetkými druhmi disperznými farbami.

Technický list:

Otvoriť: