Nano Penetrák BI-BA

extra hĺbková nano penetrácia slúži na hĺbkové spevnenie podkladu pred ďalšou povrchovou úpravou.

 

2,9023,99 s DPH

Výrobok je vodourieditelný  /obyčajne 1:2/ použiteľný pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Povrch betónu upravený Extra hĺbkovým

penetrákom BI-BA je chránený proti posypovým soliam a mrazu, znižuje nasiakavosť betónu, vytvára bezprašnú podlahu v skladoch

garážach, pivniciach a pod. Podľa potreby sa môže pigmentovať s pigmentami určenými pre vodouriediteľné farby.

Účel použitia :

a: hĺbkové spevnenie povrchu podkladu

b: vysoká priľnavosť medzi podkladom a novonanesenou  vrstvou sa môže dosiahnuť primiešaním jemného pieskudo neriedeného

penentráku. Podklad môže byť savý alebo nesavý

Na podklad upravený Extra hĺbkovým penetrákom BI-BA sa môže naniesť stierka, farba, cementové a  vápenocementové omietky,

dlažba,obklad, brizolit, pálená tehla a iné.pracovná koncentrácia  sa zvolí podľa potreby 1:2 /voda/ až 1:3 /voda/

riedenie 1:4 /voda/ sa použije najmä ak ide o veľmi savý materiál,napr. pórobetón, v takom prípade aplikujeme dvakrát.

Nepoužívať na prudkom slnku a pod +5 stupňou.

Výdatnosť: 20-60m2 zo zriedeného 1 L balenia penetráku

zriedený penetrák použite do 14 dní