Riedidlo C6000

Riedidlo C6000 sa používa na riedenie nitrocelulózových náterových látok.

K uvedeným látkam sa pridáva riedidlo C6000 postupne za stáleho miešania podľa pokynov výrobcu náterových látok.

Používa sa aj na čistenie náradia a odmastenie.

1,9931,99 s DPH

Vlastnosti:
Farba: bezfarebný
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 830 – 880 kg/m3
Teplota vzplanutia: <20 oC
Bod horenia: 6,0°C
Teplota vznietenia: 408°C
Teplotná trieda: T 2
Trieda nebezpečnosti: I

Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.