Riedidlo S6001

Riedidlo sa používa na riedenie syntetických náterových látok zasychajúcich na vzduchu , určených na
nanášanie striekaním.

1,8527,00 s DPH

Vlastnosti:
Farba: bezfarebná, číra kvapalina
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 818 – 830 kg/m3
Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
Bod vzplanutia: pod 21°C
Odparok: max. 10 mg/100 ml
Teplotná trieda: T2
Teplota vznietenia: 441°C