Stavakryl – protiprašný náter

Farba je určená na protiprašné nátery betónových povrchov

  • podhľadových a zvislých betónových plôch v exteriéri chráni  pred účinkami poveternosti,
  •   na ochranu betónových podláh a stien v skladoch, pivniciach a bytových priestoroch./len interiér/

7,79172,90 s DPH

Nie je vhodný do prostredia kde sa vyžadujú extrémne tvrdé a oderuvzdorné nátery (vysokofrekventované miesta a miesta kde je pojazdnosť s ťažkými dopravnými prostriedkami). Stavakryl je schválený pre použitie v potravinárskych prevádzkach (pivovary, vinárske závody, mliekárne, pekárne, mäsokombináty, kuchyne verejného stravovania) na nepriamy styk s potravinami a zdravotníckych zariadeniach (nemocnice, liečebne, kúpeľné zariadenia pod.) Farba nie je určená na úpravu povrchov prichádzajúcich do styku s potravinami, pitnou vodou a krmovinami a na nátery detských hračiek.

Výdatnosť: 4-6m2 /kg v 1 vrstve v závislosti od savosti podkladu

Technický list:

Otvoriť