Technický acetón

je technická kapalina, ktorá sa používa k odmasťovaniu a čisteniu povrchov kovových predmetov pred ich natieraním.

5,2918,50 s DPH

Okrem odmasťovania a čistenia povrchov kovových predmetov sa používa aj k čisteniu pracovných pomôcok. Nesmie sa používat umývaniu pokožky! Po práci si umyte ruky vodou a mydlom prípadne ošetrite reparačným krémom.