Riedidlo S6006

S 6006 syntetické riedidlo sa používa ako prípravok na riedenie syntetických náterových látok a hmôt, ktoré zasychajú na vzduchu, napr. základnej farby S 2000, syntetických vrchných farieb S 2013, na čistenie náradia apod. Ideálne riedidlo pre natieranie štetcom alebo valčekom

1,8027,90 s DPH

Vlastnosti:
Farba: bezfarebný
Zápach: typický po použitých surovinách
Hustota: 750 – 799 kg/m3
Farba v mg J2/100 ml roztoku: max. 6
Bod vzplanutia: 37,5°C
Odparok: max. 15 mg/100 ml
Teplotná trieda: T3
Trieda požiaru: II B
Aplikácia: K uvedeným náterovým látkam sa pridáva postupne v množstve určenom výrobcom náterovej látky za stáleho miešania až sa dosiahne predpísaná konzistencia.